Inkasso

Her finder du forklaring på, hvad der sker i inkassoprocessen og hvad det kan betyde for dig og din sag.

Hvad er inkasso?

Er din inkassosag overdraget til B2 Impact?

Hvis B2 Impact har overtaget din sag fra enten den oprindelige kreditor eller fra et anden inkassobureau, får du besked fra os. 
Vi informerer dig om, at din sag nu er overdraget til B2 Impact og hvad sagen er opgjort til.

Husk, at al henvendelse og betaling fremover skal ske til os efter du har modtaget informationsbrevet om overdragelsen til B2 Impact.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have spørgsmål.

RKI & Debitorregistret

Vi informerer dig om, at manglende betaling eller aftale med os kan medføre, at vi kan registrere dig i RKI eller Debitorregistret.
En registrering kan medføre en dårlig kreditvurdering, når du kreditvurderes i andre sammenhænge.

Brev fra retten

Hvis du ikke betaler din gæld, laver en afdragsordning eller anden aftale med os, vil vi overveje at sende din sag til retten. 
Når vi sender en sag til retten, beder vi retten om hjælp til at få betaling for gælden, en dom eller anmode retten om at gøre udlæg i dine aktiver.
Modtager du et brev fra retten, skal al kommunikation ske til dem, da sagen nu er overdraget til dem.

Indkaldelse til at møde i retten

Hvis vi overdrager en sag til retten, vil retten indkalde til et møde. Til mødet deltager B2 Impact, retten og dig, som gælden vedrører. 
Til mødet afklarer vi mulighederne for at indfri gælden, samt vil vi anmode retten om at gøre udlæg i dine aktiver.
Omkostningerne til din gæld vil stige, da retten dømmer dig til at betale omkostningerne til retssagen.

Udlæg

Til fogedretsmødet kan vi anmode retten om at gøre udlæg i dine aktiver. Hvis det drejer sig om en bil eller et hus, vil udlægget blive tinglyst og indfriet, når bilen eller huset sælges.