Spørgsmål & svar

De oftest stillede spørgsmål

Betaling

Vi har forståelse for, at det ofte ikke er muligt at betale gælden på én gang. 

Derfor opfordrer vi dig til at kontakte os, så du kan høre mere om mulighederne.

Læs artikel

Hvis du har glemt at betale et afdrag, kan du gøre det på følgende måder:

  • Benytte den FI kode, som du finder på vores breve, SMS’er og e-mails og betale via din netbank.
  • Kontakt os, og få tilsendt et betalingslink på SMS eller e-mail.
  • Betal via de betalingslink, som vi medsender i vores e-mails eller SMS.
  • Bankoverførsel til reg. nr. 8075 og kontonr. 0001454309
    • HUSK! Påfør dit sags- eller kundenummer i kommentarfeltet, så vi kan se, hvilken sag betalingen vedrører.
    • Du finder dit sags- eller kundenummer i vores kommunikation til dig.
Læs artikel

Har du allerede betalt, men modtaget en betalingspåmindelse for netop denne betaling, så har vi brug for, at du fremsender en kopi af din kvittering via vores kontaktformular. Du kan sende kvitteringen her.

Læs artikel

Slip for at bekymre dig om at betale dine afdrag til tiden og tilmeld din afdragsordning til Betalingsservice (PBS).

Hvis du tilmelder din afdragsordning til Betalingsservice via din netbank, skal du bruge følgende oplysninger:
PBS nr. 04498704
Debitor gruppe nr.: 00001

Ellers kan du kontakte os, så gør vi det for dig. 

Læs artikel

B2 Impact tager et overførselsgebyr for udbetaling af overindbetalinger på kr. 100, såfremt beløbet skal overføres retur til dig. 

Gebyret dækker B2 Impact's tidsforbrug og evt. 3. mands gebyr for overførsel. Dette gælder alene overførsler i Danmark.

Skal der foretages udenlandsk overførsel, er gebyret på kr. 300 + evt. omkostninger til banken for ekspedition af overførslen.

Læs artikel

RKI & Debitorregistret

RKI og Debitorregistret er registre for dårlige betalere.

Hvis du har og overholder en aftale om afvikling af din gæld, vil du ikke blive registreret i RKI og Debitorregistret.

Hvis du derimod ikke har en aftale og ikke kontakter os med henblik på en aftale, kan du risikere, at du bliver registreret i RKI og Debitorregistret.

Læs artikel

Når der foreligger en registrering i enten RKI eller Debitorregistret, vil bankerne som regel ikke gå med til at låne penge.

Det samme kan gælde, hvis du skal kreditvurderes i andre sammenhæng, såsom køb af ny mobil.

Oftest også hvis man ønsker at omlægge et eksisterende lån. Er du registreret fordi du skylder penge til B2 Impact? Så tøv ikke med at tage kontakte til os, så vi kan lave en aftale der passer til dig.

Læs artikel

Inkasso

Nordic Debt Collection A/S (Nodeco) skiftede navn til B2 Impact. Navneændringen skete den 11. marts 2024. 

Navneændringen betyder ikke noget for din sag og der vil ikke være ændringer i eventuelle aftaler, som du tidligere har indgået med os.

B2Impact er godkendt efter inkassolovens bestemmelser med j.nr. INKA-05132-00800_03. Som udbyder af inkassoydelser er vi naturligvis også medlem af Dansk Inkassobrancheforening, hvilket sikrer at vores klienters sager altid føres i overensstemmelse med lovgivningen og dansk praksis.

Læs artikel

Hvis B2 Impact har overtaget din sag fra enten den oprindelige kreditor eller fra et anden inkassobureau, vil du få besked om det. 
Vi informerer dig om, at din sag nu er overtaget af B2 Impact og hvad sagen er opgjort til.

Husk, at al henvendelse og betaling nu skal ske til B2 Impact efter du har modtaget informationsbrevet om overdragelsen til B2 Impact.Læs artikel

I vores kommunikation giver vi dig det bedste overblik over din restgæld, hvad status er og hvad der kan ske med din sag i det videre inkassoforløb, hvis vi ikke indgår en aftale med dig.

Men derfor kan der stadigvæk være behov for yderligere uddybning.
Vi er altid klar til at hjælpe dig. Kontakte os, hvis der er noget, som du ønsker uddybet eller giver anledning til spørgsmål.

Her finder du forklaringer og gode råd, så du kan få et bedre overblik over din gæld.

Læs artikel

I vores kommunikation, kan du se rentesatsen og renteperioden på din sag. Vi sidder altid klar til at besvare alle dine spørgsmål, som du må have om rentetilskrivning.

Læs artikel

Vi anbefaler, at du sender din indsigelse til os skriftligt, hvis du har kommentarer eller er uenig. Du kan sende din indsigelse til os via vores kontaktformular.

Læs artikel

Vi bruger følgende medier til vores kontakt til dig:

e-Boks
Brev
e-mail,
Telefon
SMS.

Læs artikel

Retslig inkasso

Hvis du ikke betaler din gæld, laver en afdragsordning eller anden aftale med os, vil vi overveje at sende din sag til retten. 

Når vi sender en sag til retten, beder vi retten om hjælp til at få betaling for gælden, en dom eller anmode retten om at gøre udlæg i dine aktiver.

Modtager du et brev fra retten, skal al kommunikation ske til dem, da sagen nu er overdraget til dem.

Læs artikel

Hvis vi overdrager en sag til retten, vil retten indkalde til et møde. Til mødet deltager B2 Impact, retten og personen, som gælden vedrører.

Til mødet afklarer vi mulighederne for at indfri gælden, samt vil vi anmode retten om at gøre udlæg i dine aktiver.

Omkostningerne til din gæld vil stige, da retten dømmer dig til at betale omkostningerne til retssagen.

Læs artikel

Hvis der ikke har indsigelser mod kravet, vil du blive dømt af retten til at betale gælden.

Derfor anbefaler vi, at vi sammen laver en aftale om, hvordan du afvikler din gæld.

Hvis dommen er afsagt i forbindelse med et møde i retten, afklarer vi dine muligheder for afvikling af din gæld under mødet.

Læs artikel

Til fogedretsmødet kan vi anmode retten om at gøre udlæg i dine aktiver. Hvis det drejer sig om en bil eller et hus, vil udlægget blive tinglyst og indfriet, når bilen eller huset sælges.

Læs artikel

Et betalingspåkrav er et dokument, som bruges til at sende en sag til retten. 

Dokumentet indeholder en redegørelse og oversigt over gælden, renter og omkostninger. Betalingspåkravet bliver sendt til retten for at få hjælp til inddrivelse af fordringen.

Læs artikel

Gældssanering er en ordning, der kan nedsætte din gæld eller lade den bortfalde fuldstændig.

Man skal dog opfylde nogle krav for at kunne få gældssanering. Først og fremmest skal man dokumentere at gælden ikke kan tilbagebetales.

Derudover tager domstolene hensyn til din alder, hvordan du har fået gælden, hvad du har gjort for at afvikle den. Samtidig med skal dine forhold og omstændighederne i øvrigt tale for en gældssanering.

Hvis du beslutter dig for at søge om gældssanering, kan du hente ansøgningsskema og skriftlig vejledning i skifteretten i den nærmeste byret.

Læs artikel