We build financial health

Som B2 Impact vil vi fortsætte med at fremme varige økonomiske forbedringer gennem gennemsigtig og etisk gældshåndtering.

Woman in nature

Om B2 Impact

Vi er en af de førende paneuropæiske virksomheder inden for gældshåndtering. Vores mission er at fremme varig økonomisk forbedring gennem transparent og etisk gældshåndtering.
Hos B2 Impact løser vi udfordringerne skabt af misligholdte lån ved at tilbyde transparente og etiske løsninger, der fremmer finansiel sundhed.
Vi bidrager til et sundere finansielt system ved at levere likviditet til finansielle institutioner. Samtidig hjælper vi vores kunder med at forbedre deres økonomiske situation gennem bæredygtige gældshåndteringsløsninger.

B2 Impact er blandt de førende paneuropæiske inkassovirksomheder med hovedkontor i Oslo, Norge. Vi har et dedikeret team på omkring 1.700 medarbejdere, der opererer på tværs af de markeder, hvor vi er til stede.

Køb af gæld

Vi opkøber misligholdte lån fra banker og andre finansielle institutioner, hvilket reducerer vores leverandørers risiko og forbedrer deres finansielle likviditet. Dette giver dem mulighed for at fokusere på deres kerneforretning, mens vi tager os af deres kunder og tilbyder dem støtte til at løse deres gældsproblemer på en retfærdig og fleksibel måde.
Vi har etableret stærke relationer til finansielle institutioner og virksomheder, hvilket sikrer effektiv og professionel håndtering af misligholdte lån. Vores ekspertise inden for prisfastsættelse af gældsporteføljer garanterer realistiske markedsværdier.

Inddrivelse af gæld

Vi tilbyder skræddersyede strategier til inddrivelse af uafviklet gæld gennem både mindelige løsninger og juridiske processer. Vores mål er at hjælpe kunderne med at genoprette deres økonomiske troværdighed ved at præsentere en fleksibel tilgang til omstrukturering af deres gæld.
Vi fokuserer på at forstå og vurdere kundens gældsproblemer for at designe en skræddersyet løsning, der passer til deres behov. Vi er særligt opmærksomme på kunder i sårbare situationer og sikrer altid overholdelse af etiske og moralske standarder samt respekt for debitors rettigheder.

B2 Impact i Danmark er godkendt efter inkassolovens bestemmelser med j.nr. INKA-05132-00800_03.
Som seriøs udbyder af inkassoydelser, er vi naturligvis også medlem af Dansk Inkassobrancheforening, hvilket sikrer vores klienter, at deres sag altid føres i overensstemmelse med lovgivningen og dansk praksis.  

B2 Impact

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere om B2 Impact koncernen her.

B2 Impact logo
B2 Impact logo