Privacy policy

Processing of personal data

B2 Impact's primære aktivitet er inddrivelse af gæld. I den forbindelse er det nødvendigt at behandle personlige oplysninger, hvis beskyttelse er afgørende, og vi er meget opmærksomme på at opfylde vores forpligtelser i henhold til Forordningen vedrørende beskyttelse af persondata (”GDPR”) og lokale databeskyttelsesregler, hvis det er relevant.

I forbindelse med visse sager vedrørende inddrivelse af gæld kan B2 Impact indgå en aftale om fælles dataansvar med Ultimo Portfolio Investment S.A. (15, rue D’Epernay L-1490 Luxembourg). Derfor kan de forpligtelser, der fremlægges i Privatlivspolitikken gælde for begge dataansvarlige.

Kontaktoplysninger

Vi vil gerne hjælpe dig til at forstå, hvordan vi indsamler, opbevarer, deler og behandler dine personlige oplysninger på basis af denne privatlivspolitik; desuden hvilke personlige oplysninger, vi behandler, og hvorfor vi behandler dem.

B2 Impact

Bryggernes Plads 14, 4. Sal 1799 København V, CVR-nr. 27383521
registreringsnr.: 27383521

Ultimo Portfolio Investment S.A

9, Rue Joseph Junck L-1839 Luxembourg
registreringsnr.: B95089

Hvor vi indsamler dine personlige oplysninger fra

 • Banker, finansielle institutioner eller kreditorer, der har et tilgodehavende hos dig og betror os inddrivelsen af tilgodehavendet;
 • Fra overdragelsesaftalen, ved hvilken vi bliver kreditor vedrørende tilgodehavendet.
 • Personer, der er autoriseret til at kommunikere med os på dine vegne (f.eks. advokater, gældsrådgivere osv.).
 • Offentlige institutioner og statslige organer, osv., som udfører serviceydelser af generel interesse;
 • Databaser, der er offentligt tilgængelige eller baseret på et kontraktligt forhold (eksterne kilder) sikrer, at de oplysninger, vi har om dig, holdes ajour. Eksterne kilder omfatter offentlige institutioner, offentlige registre, elektroniske databaser;
 • Direkte fra dig eller i nogle tilfælde fra andre – primært i relation til inddrivelse af krav og tilbagebetaling af for meget betalte beløb.

Vi behandler følgende kategorier af personlige oplysninger

 • Personlig identifikation: for- og efternavn, identifikationsnummer, fødselsdato, hjemadresse, e-mail, telefonnumre, optagelse af din stemme.
 • Økonomiske oplysninger: tilgodehavendets værdi og renter, økonomisk situation.
 • Følsomme oplysninger: helbredsoplysninger leveret af dig og når det kræves i lovgivningen.
 • ID for Internetkommunikation, WhatsApp ID.
 • Oplysninger om aktiver: identifikation af de aktiver, der er registreret til sikkerhed for tilgodehavendet.
 • Eventuelle andre relevante oplysninger, der indsamles i løbet af en mindelig inddrivelsesproces eller en retssag.

B2 Impact behandler kun dine personlige oplysninger i den udstrækning, sådanne oplysninger er nødvendige for og baseret på følgende juridiske grundlag:

Formål

Juridisk grundlag

Levering af gældsinddrivelsesproceduren

Behandling er nødvendig for at efterleve en juridisk forpligtelse – Artikel 6 (1) c i GDPR. Varetages af B2 Impact i Danmark DPO ansvarlig. Kontakt vedrørende dette kan ske til dpo@b2-impact.dk

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Behandling er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at tage skridt på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt – Artikel 6 (1) b i GDPR.

Selvbetjeningsplatform for gæld

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Indberetning og kontrol af din økonomiske situation i henhold til kreditværdighedsarkiverne

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Analyse af din økonomiske situation og indtægtskilde, så vi kan vurdere din tilbagebetalingsevne samt finde en løsning, der er hensigtsmæssig for din individuelle situation

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Kommunikation

Behandling er nødvendig for at efterleve en juridisk forpligtelse – Artikel 6 (1) c i GDPR. Varetages af DPO ansvarlig. Kontakt vedrørende dette kan ske til dpo@b2-impact.dk

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Korrekt identifikation

Behandling er nødvendig for at efterleve en juridisk forpligtelse – Artikel 6 (1) c i GDPR. Varetages af B2 Impct i Danmark DPO ansvarlig. Kontakt vedrørende dette kan ske til dpo@b2-impact.dk

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Sanktionsscreening for at spore, forhindre og afbryde økonomisk forbrydelse

Behandling er nødvendig for at efterleve en juridisk forpligtelse – Artikel 6 (1) c i GDPR. Varetages af B2 Impact i Danmark DPO ansvarlig. Kontakt vedrørende dette kan ske til dpo@b2-impact.dk

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Implementering af juridiske procedurer med henblik på at inddrive krav og finde gunstige løsninger for alle parter

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Behandling og besvarelse af dine spørgsmål

Behandling er nødvendig for at efterleve en juridisk forpligtelse – Artikel 6 (1) c i GDPR. Varetages af B2 Impact i Danmark DPO ansvarlig. Kontakt vedrørende dette kan ske til dpo@b2-impact.dk

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Gennemførelse af omfanget af intern og ekstern audit

Behandling er nødvendig for at efterleve en juridisk forpligtelse – Artikel 6 (1) c i GDPR. Varetages af B2 Impact i Danmark DPO ansvarlig. Kontakt vedrørende dette kan ske til dpo@b2-impact.dk

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Gennemførelse af undersøgelser af kvaliteten af vores inddrivelse

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Vurdering af nye misligholdte låneporteføljer

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Besvarelse af anmodninger fra statslige organer eller andre offentlige myndigheder

Behandling er nødvendig for at efterleve en juridisk forpligtelse – Artikel 6 (1) c i GDPR. Varetages af B2 Impact i Danmark DPO ansvarlig. Kontakt vedrørende dette kan ske til dpo@b2-impact.dk

Optimering af inddrivelsesprocessen, herunder profilering

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

Inkludering af dine personlige oplysninger (kontaktoplysninger og økonomiske oplysninger) i optegnelserne vedrørende kreditværdighed [bureauets navn]

Behandling er nødvendig med henblik på de legitime interesser, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger, bortset fra hvor sådanne interesser fortrænges af den registreredes interesser eller fundamentale rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personlige oplysninger, Artikel 6 (1) f i GDPR.

 

Overførsel af data til tredjelande

Under behandlingen kan personlige oplysninger blive overført til tredjelande uden for EØS, der ikke er underlagt EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse. Under visse omstændigheder kan databehandlere, der arbejder på vegne af B2 Impact kan desuden også overføre personlige oplysninger uden for EØS. I sådanne tilfælde overføres de personlige oplysninger i overensstemmelse med Artikel 46, 47 eller 49(1) i GDPR, især Kontraktlige Standardklausuler med yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Oplysninger om overførslerne kan fås gennem kontaktperson på e-mail: dpo@b2-impact.dk

Profilering

Vedrørende Artikel6(1)f i GDPR gælder det, at på det juridiske grundlag af legitim interesse og i den udstrækning, det er nødvendigt for effektivt at kunne udføre inddrivelse af gæld, kan indhentede personlige oplysninger beskrevet i meddelelsen, herunder hæftelse, økonomisk situation, tidligere tilbagebetaling, kontakter i forbindelse med gældsudligningen, adfærdsmæssige oplysninger, der er opstået under inddrivelsesprocessen, bruges til profilering på basis af statistiske modeller og ekspertregler. Som følge deraf kan beslutningen om inddrivelsesmetode træffes, især mht. hvilken form kommunikationsprocessen får, hvilke udligningstilbud, der vælges, og hvilke mindelige og juridiske foranstaltninger, der skal anvendes.

Du skal også vide, at du har ret til at gøre indsigelse mod profileringen af grunde, der vedrører din særlige situation. I så fald skal du venligst afgive oplysningerne på e-mail: dpo@b2-impact.dk

Hvem modtager dine personlige oplysninger

Under gennemførelsen af inddrivelsesprocessen kan det være nødvendigt at overføre dine personlige oplysninger til forretningspartnere som it-leverandører, B2 Impact ASA Group-selskaber, som B2 Impact i Danmark tilhører, advokatfirmaer, fogeder, offentlige organer som domstole eller adresseregistre, gældsregistre, der støtter processen. Desuden vil vi måske videregive personlige oplysninger, når vi er juridisk forpligtede til det, eller hvis det er tilladt i henhold til lovgivningen.

Her er et par eksempler:

 • Advokater eller andre juridiske repræsentanter
 • Offentlige organer som domstolene og tilsynsmyndigheder
 • Gældsregistre som RKI hos Experian og Debitorregistret
 • Økonomiske, informationsteknologiske og juridiske leverandører, der hjælper os til at forbedre vores serviceydelser eller udvikle, implementere eller administrere forretningssystemer eller driftsprocesser auktionshuse, og andre, der er involveret i inddrivelsesprocessen

Opbevaringsperiode

De personlige oplysninger behandles i en periode på [fem (5) år] fra den dato, hvor inddrivelsesprocessen blev lukket i henhold til [den relevante forordning]. Hvis særlige omstændigheder foreligger, kan perioden imidlertid forlænges op til [ti (10) år]. Desuden kan personlige oplysninger også behandles så længe, som det er nødvendigt, for at sikre B2 Impact i Danmark legitime interesser i tilfælde af søgsmål.

Den registreredes rettigheder

Som registreret har du ret til:

 • at anmode om oplysninger om de personlige oplysninger, der behandles;
 • at få adgang til de personlige oplysninger, der behandles;
 • berigtigelse af personlige oplysninger;
 • begrænsning af behandlingen af personlige oplysninger, f.eks. indtil den dataansvarlige har verificeret oplysningernes nøjagtighed;
 • sletning af personlige oplysninger, og
 • ret til dataportabilitet.

For at udøve disse rettigheder, bedes du venligst kontakte os på e-mail: dpo@b2-impact.dk
Du kan også kontakte os pr. almindelig post til:
B2 Impact
Att.: DPO ansvarlig
Bryggernes Plads 14, 4. sal
1799 København V

Desuden har enhver registreret i en sag vedrørende personlige oplysninger ret til at klage til Datatilsynet (Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33193200, dt@datatilsynet.dk) eller Luxemburgish Data Protection Agency – https://cnpd.public.lu, i tilfælde af fælles dataansvar.