B2 Impact værdier

Kerneværdierne er det fælles sprog, som vi bruger og lever hver eneste dag for tydeligt at demonstrere B2 Impacts kultur.

Vores vision

At være den førende og mest pålidelige partner, der proaktivt former fremtiden for kreditsektoren.

Vores mission

Vi bidrager til at håndtere samfundets gældsproblemer gennem vores forretningsløsninger og bygger bro over de kløfter, som misligholdt gæld, udgør i kreditkæden.
Det er vores mission og formål; det er det, vi gør, og derfor vi eksisterer.

Vores forretning handler om mennesker og om at skabe fælles værdi for erhvervslivet og samfundet. Vi er en socialt ansvarlig kreditor og en pålidelig løsningsudbyder for vores leverandører og medinvestorer.

Vores værdier

Kerneværdierne er det fælles sprog, som vi bruger og lever hver eneste dag for tydeligt at demonstrere B2 Impacts kultur. Agility, Integrity, Diversity, Excellence og Responsibility (AIDER) er kort sagt vores kerneværdier. I overensstemmelse med vores nye navn og identitet som B2 Impact har vi gjort det tydeligere, hvad disse værdier betyder for os, og hvordan vi handler i overensstemmelse med vores værdier.

 

Work New Ways

AGILITY

Vi søger ny viden og udvikling.
Gennem konstant udvikling er vi i stand til at tilpasse os hurtigt og effektivt til skiftende miljøer og til vores forretningspartneres behov.
Vi fokuserer på løsninger, ikke problemer.

Group image
Group image

Do what is right

INTEGRITY

Vi følger de højeste etiske principper og gør det rigtige i alle situationer. Vi står for det, der er rigtigt, og siger fra, når vi er vidner til dårlig opførsel.
Vi er ærlige, ansvarlige og dedikerede, selv når vi bliver udfordret.
Integritet er det fundament, vi bygger tillid på.

meeting
meeting

Value everyone

DIVERSITY

Vi mener, at et multikulturelt, inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø er et aktiv.
Vi værdsætter og respekterer mennesker med forskellige baggrunde og erfaringer.
Vi skaber en virksomhedskultur, hvor alle er velkomne.

om os
om os

Challenge yourself

EXCELLENCE

Vi bidrager altid efter bedste evne og opfordrer vores kolleger til at gøre det samme. Vi er forpligtet til løbende forbedringer.
Vi driver forandring og udfordrer os selv til at finde bedre måder.
Teknologi og digitalisering står øverst på vores dagsorden for at øge effektiviteten og fremme en innovationskultur.

Office enviroment
Office enviroment

Mind your impact

RESPONSABILITY

Vi er engagerede i vores samfund og miljø.
Vi stræber efter mere end blot at overholde reglerne.
Vi står til ansvar for vores handlinger.

content
content