Hvad er et betalingspåkrav?

Et betalingspåkrav er et dokument, som bruges til at sende en sag til retten. 

Dokumentet indeholder en redegørelse og oversigt over gælden, renter og omkostninger. Betalingspåkravet bliver sendt til retten for at få hjælp til inddrivelse af fordringen.