Jeg er blevet indkaldt til at møde i retten

Hvis vi overdrager en sag til retten, vil retten indkalde til et møde. Til mødet deltager B2 Impact, retten og personen, som gælden vedrører.

Til mødet afklarer vi mulighederne for at indfri gælden, samt vil vi anmode retten om at gøre udlæg i dine aktiver.

Omkostningerne til din gæld vil stige, da retten dømmer dig til at betale omkostningerne til retssagen.