Tager B2 Impact et gebyr for udbetaling af tilgodehavende?

B2 Impact tager et overførselsgebyr for udbetaling af overindbetalinger på kr. 100, såfremt beløbet skal overføres retur til dig. 

Gebyret dækker B2 Impact's tidsforbrug og evt. 3. mands gebyr for overførsel. Dette gælder alene overførsler i Danmark.

Skal der foretages udenlandsk overførsel, er gebyret på kr. 300 + evt. omkostninger til banken for ekspedition af overførslen.