Hvad er udlæg?

Til fogedretsmødet kan vi anmode retten om at gøre udlæg i dine aktiver. Hvis det drejer sig om en bil eller et hus, vil udlægget blive tinglyst og indfriet, når bilen eller huset sælges.